Часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management“

Штампа

 

Обавештавамо академску јавност да је научни часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму – Hotel and Tourism Management“, чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, прихваћен за реферисање у индексним базама DOAJ (Directory of Open Access Journals), SCIndeks (Serbian Citation Index), WorldCat и Google Scholar.

Детаљније информације о часопису су доступне путем следећег линка: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/htmanagement/index.php/HITM/index.

Уредништво часописа

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker