Студијски програм Здравствени туризам

Штампа


Основне академске студије

Здравствени туризам

Студијски програм основних академских студија ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ траје четири године  (8 семестара), има укупно 240 ЕСПБ бодова, припада пољу друштвено – хуманистичких наука и даје академски назив „ДИПЛОМИРАНИ  МЕНАЏЕР“.

Програм је конципиран у складу са стандардима Болоњског процеса, као и са основним интенцијама развоја високог образовања у Србији, са примарним опредељењем да се образовни  процес одвија на квалитетан , флексибилан  и ефикасан начин.

Образовање студената  у области здравственог  туризма на нивоу основних академских студија обезбеђује стицање знања и вештина потребних за професионално обављање постављених задатака.

Поред креирања и стварања образовних профила који су тражени на тржишту рада, што подразумева њихово брзо запошљавање, сврха овог студијског програма јесте и оспособљавање студената за наставак студија на мастер и докторским студијама из области здравственог туризма.

Студијски програм здравствени туризам акредитован је у јануару 2016. године.

Кликом на слику добијате увећани приказ слике.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker