Служба за ИТ

Штампа

 

Служба за ИТ обавља послове одржавања, администрације рачунарске мреже и мрежног софтвера; врши регистрацију корисника мреже; пружа помоћ корисницима мреже; спроводи мере сигурности и заштите опреме и података који спадају у делокруг рада Службе и спречавање неовлашћеног приступа;

учествује у увођењу и одржавању факултетског информационог система и његових појединих делова у склопу пројеката и подпројеката факултетског информационог система; обавља послове администратора сервера и апликација које пружају услуге већем броју корисника;

обавља послове конфигурисања сервера за рад у мрежи; обавља послове администрације мрежних уређаја; додељује привилегије и права приступа; обавља и друге послове из делокруга своје стручности.

Тел: (+381 36) 515 00 23

Шеф службе: Саша Ђуровић

Извршилац на пословима информационог система: Александар Митровић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker