Радовановић Милан


Број индекса: 374/2017
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја културног туризма у градовима Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Тања Станишић, Проф.др Небојша Павловић, Доц.др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 17.09.2018.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

Тасић Милутин


Број индекса: 351/2017
Тема завршног рада: Могућност развоја руралног туризма на подручју града Крушевца
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Драго Цвијановић, Доц.др Тања Станишић, Доц.др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 17.09.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Челић Ирена


Број индекса: 355/2017
Тема завршног рада: Задовољство запослених послом, као кључна функција менаџмента људских ресурса
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Небојша Павловић, Проф.др Снежана Милићевић, Проф.др Сандра Живановић
Датум и време одбране: 17.09.2018.г 9ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Живковић Наташа


Број индекса: 356/2017
Тема завршног рада: Потенцијали развоја туризма на планинама Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Лакићевић,  Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 10.09.2018.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

Манић Марко


Број индекса: 307/2016
Тема завршног рада: Екотуризам као алтернатива масовном туризму на планинама Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Марија Костић; Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 05.04.2018.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Барлов Тијана


Број индекса: 422/2016
Тема завршног рада: Појам програма лојалности и утицај промотивних активности на задовољство корисника
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Мандарић, Доц. др Тања Станишић; Проф. др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 26.12.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Петровић Милица


Број индекса: 409/2016
Тема завршног рада: Појам програма лојалности и утицај промотивних активности на задовољство корисника
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Мандарић, Проф. др Владимир Сенић; Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.12.2017.г 12ч
Кабинет: Свечана Сала

Дамњановић Стефан


Број индекса: 358/2016
Тема завршног рада: Историјске туре у функцији унапређења туристичке понуде Београда
Комисија (ментор, председник, члан): Доц.др Тања Станишић; Проф.др Драго Цвијановић; Проф.др Смиљка Исаковић
Датум и време одбране: 26.12.2017.г 13ч
Кабинет: Свечана Сала

Јовановић Сандра


Број индекса: 305/2016
Тема завршног рада: Анализа ревизорских извештаја хотелских предузећа у Републици Србији са становишта корисника
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Александра Митровић; Доц. др Дарко Димитровски; Проф. др Данко Милашиновић 
Датум и време одбране: 25.12.2017.г 14ч30мин
Кабинет: Свечана Сала

Милојевић Кристина


Број индекса: 353/2016
Тема завршног рада: Етно села у функцији развоја руралног туризма у Србији на примеру етно села Гостољубље
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Драго Цвијановић; Доц.др Снежана Милићевић; Доц.др Марија Костић
Датум и време одбране: 25.12.2017.г 11ч
Кабинет: Свечана Сала

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker