Др Златко Ланговић

Штампа


На основу члана 101. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 630 од 13.04.2017.г.), члана 8. став 6. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-52 од 9.01.2017.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

29.05.2017. године са почетком у 12 часова

Место одржавања приступног предавања:

Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Тема приступног предавања:

Менаџмент рачунарских мрежа у пословном окружењу

Списак кандидата за приступно предавање:

1. Др Златко Ланговић

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker