др Марија Костић

Штампа
Титула, име и презиме др Марија Костић
Наставничко звање Доцент
Ужа научна област Спорт и екологија
Број кабинета 22а
Е-пошта Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Термин консултација Средом: 10-12h
Датум избора у звање 08.05.2013.г
Биографија

Датум и место рођења
12.04.1984. Краљево
Основне академске студије
Биолошки факултет Универзитета у Београду, дипломирала 2008. г.
Докторат наука
Биолошки факултет Универзитета у Београду, докторирала 2012. г.
Специјализација
Биолошки факултет Универзитета у Београду, специјализирала 2013. г.
Кретање у запослењу
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, 2011 -

Ангажованост
на предметима
 • Туризам и животна средина
 • Менаџмент храном и пићем
Истраживачко
интересовањe
 • Животна средина
 • Храна
 • Менаџмент храном и пићем
Одабране
референце
 • Костић, М. (2015), Ecomanagement in tourism and hospitality, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers V8/2, 375-379. [ISSN 1857-92]
 • Дуркалић, Д., Костић, М., Ризнић, Т.Д. (2015), Одрживо коришћење природних ресурса као носилаца зелене економије, ЕCOLOGICA , No.79, стр. 528-532. [ISSN 0354-3285]
 • Костић, М., Петровић, М. (2015), Навике студената у потрошњи брзе хране на територији Врњачке Бање, Фестивал квалитета 2015, стр. B31-B36. [ISBN 978-86-6335-016-8]
 • Костић, М., Петровић, М. (2015), Значај очувања биодиверзитета у културној еволуцији човека  као кључни фактор одрживог развоја, ХиТ Менаџмент, 3(1)2015, 68-76. [ISSN 2334-8267]
 • Стевановић, Ј., Трифуновић, Р., Петровић, М., Костић, М. (2014), Еко стандарди као конкурентска предност у хотелијерству и туризму, Conference Proceedeings EnE14/ENV.net: „Chapter 27-Environment and Climate Change“, стр. 92-96.
 • Костић, М., Петровић, М. (2014),  The association of ozone depletion and skin cancer. Зборник радова:“Biomedicine and Geoscineces – Influence of Environment on Human Health“, стр. 490-495. [ISBN 978-86-80140-00-1]
 • Костић, М., Петровић, М. (2013), Улога очувања биодиверзитета као фактор развоја екотуризма планине Гоч, ХиТ Менаџмент, 1(1)2013, 55-66. [ISSN 2334-8267]
 • Костић, М., Жаревац, М. (2012),Vrnjačka Banja as a new eco-destination. Зборник радова:„Tourism: Challenges and opportunities“, стр.380-384.  [ISBN: 978-86-7329-096-6]
 • Костић,  М., Лукић, Ј., Гордон, Е.Е. (2012). Екотуризам као алтернативни облик туризма. Зборник радова: „Развој компететних људских ресурса за потребе туризма у земљама региона ЈИЕ“, стр.236-245. [ISBN:978-9958-0912-0-9]
 • Васиљевић-Благојевић, М., Костић, М., Гордон, Е. (2012). Influence of spa environment on the selection of study. XIII International Symposium SymOrg. стр: 528-532. [ISBN:978-86-7680-254-8]
 • Kostic, M., Nikolic, N., Ilic, B., Jelovac, D., Trakilovic, S., Bozovic, M., Milasin, J. (2013). Association of TNF-R2 (676T>G) single nucleotide polymorphism with head and neck cancer risk in the Serbian population. Archives of Biological Sciences, Vol.65, Issue 1, 387-393. [ISSN: 1821-4339; DOI: 10.2298/ABS1301387K
 • Kostic, M., Nikolic, N., Ilic, B., Carkic, J., Milenkovic, S., Vukadinovic, M. (2013),  Analysis of polymorphism in surviving gene promoter as a potential risk factor for head and neck cancers development. Serbian Archives of Medicine, Vol.141, Issue 5-6, Pages: 304-307 (DOI: 10.2298/SARH1306304K)
 • AndricM, Nikolic N, BoskovicM, Milicic B, Skodric S, Basta JovanovicG, MilasinJ. (2012). Survivin Gene Promoter Polymorphism -31G/C As a Risk Factor for Keratocystic Odontogenic Tumors Development. European Journal of Oral Sciences, Vol. 120, 9-13. [ISSN: 1600-0722; DOI: 10.1111/j.1600-0722.2011.00919.x]
 • Kostić M, Nikolić N, Jelovac D, Popović B, Milašin J. (2012). Analysis of polymorphism in survivin gene promoter as a risk factor for development of head and neck cancers (HNCs). Тhe Second Symposium of Population and Evolutionary Genetics, 9-12 Маy, Belgrade, Serbia, 102. [ISBN:978-86-87109-08-7]
 • Jelovac D, Boskovic M, Ilic B, Popovic B, Konstantinovic V, Vukadinovic M, Milasin J. (2010). Association between a functional polymorphism in the matrix metalloproteinase 9 gene (MMP-9, 1562 C>T) and risk of oral squamous cell carcinoma (OSCC) in Serbian patients. 20th Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 14-17 September, Bruges, Belgium, 845.
 • Jelovac D, Boskovic M, Nikolic N, Ilic B, Konstantinovic V, Milasin J. (2010). Polymorphisms in the genes involved in immunomodulatory and inflammatory processes as OSCC (oral squamous cell carcinoma) risk factors. First International Congress of Serbian Dental Society . 20-23 October, Belgrade, Serbia,
 • Ilic B , Jelovac D, Boskovic M, Nikolic N, Vukadinovic M, Konstantinovic V, Milasin J. (2010). Polimorfizmi u genima uključenim u proapoptotske i antiapoptotske mehanizme kao potencijalni markeri rizika za nastanak oralnog skvamocelularnog carcinoma. First International Congress of Serbian Dental Society, 20-23 October, Belgrade, Serbia.
 • Boskovic M, Popovic B, Milasin J. (2009). Analysis of the -1562 C>T polymorphism in MMP-9 promoter in patients with head and neck carcinoma. IV Congress of the Serbian Genetic Society, 1-5 June, Tara, Serbia, 96. [ISBN:978-86-87109-03-2]   
Учешће на
пројектима
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (143014)Адаптивни значај генетичког полиморфизма популација Drosophila(2008-2010)
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (175075) Генетичка контрола и молекуларни механизми у малигним, инфламаторним и развојним патологијама орофацијалне регије (2010 - 2014)
 • Ментор координатор пројекта „Повезивање младих са привредом“ финансираног од  стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду
 • Члан радног тима на ТЕМПУС пројекту „Модернизација и хармонизација студија туризма у Србији“
 • Члан радног тима у изради“ Стратегије развоја туризма општине Рача за период 2014-2019. година“
 • Члан радног тима у изради“ Стратегије одрживог развоја Врњачке Бање за период 2013-2023. година“
Чланства у
организацијама
 • Српско биолошко друштво (2005)
 • Друштво генетичара Србије (2008)
 • Асоцијација геолога и еколога Србије (2015)
 • Бањски савет Скупштине општине Врњачка Бања
2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker