Потписан уговор о пословно техничкој сарадњи са Угоститељско-туристичком школом са домом ученика Врњачка Бања

ШтампаДана 06.02.2018. године потписан је уговор о пословно техничкој сарадњи између Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи и Угоститељско-туристичке школе са домом ученика Врњачка Бања.
Сарадња је предвиђена у области образовања и науке, успостављање вертикалне повезаности у погледу школовања стручњака у области хотелијерства и туризма, заједничког рада на дефинисању и унапређивању стручних профила у области хотелијерства и туризма, заједничко учешће на пројектима, учешће на манифестацијама просветног, иновативног и популарног карактера.
Уговоре су потписали директор школе, маст.екон Јелена Чеперковић и декан факултета, проф.др Драго Цвијановић.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker