Студентски парламент

 

Студентски парламент је орган факултета преко којег, у складу са Законом о високом образовању и Статутом факултета, студенти:

  • остварују своја права на факултету
  • штите своје интересе на факултету
  • учествују у доношењу важних одлука које се односе на њихово студирање
  • организују културно-образовне манифестације као и манифестације хуманитарног карактера
  • имају гарантовану слободу мишљења и изражавања

У циљу остваривања права и заштите интереса студената, Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима високошколске установе, односно високошколске јединице, као и у органима других установа у којима су заступљени представници студената, у складу са статутом установе.

Студентски парламент Факултета за хотелијерство и туризам први пут је конституисан у фебруару 2011. године. Студентски парламент има 12 чланова.

Избор чланова студентског парламента одржава се сваке године у априлу, непосредним гласањем  на изборима. Мандат чланова студентског парламента траје годину дана.

Право да бира и буде биран за члана Студентског парламента има сваки редован студент основних студија, дипломских академских студија – мастер, специјалистичких и докторских студија, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета

ПРЕДСЕДНИК: Борис АјдуковићПОТПРЕДСЕДНИК: Слободан ИкодиновићСТУДЕНТ ПРОДЕКАН: Мина ВеличковићСЕКРЕТАР: Милан Илић

Организација

Студентски парламент има  12  чланова и 5 ресора:

Одредбе

Функционисање Студентског парламента уређено је следећим одредбама:

Правилник Студентског парламента
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент

Отварање канцеларије студентског парламента

Након оснивања Студентског парламента Факултета за хотелијерство и туризам,  представници и чланови Студентског парламента добили су канцеларију за обављање својих активности.

Поводом добијања канцеларије, на дан 25.маја,2012. године, одржана је свечаност самог отварања. На свечаности су присуствовали в.д. декана др Радослав Сенић, наставни професори и сарадници, ненаставно особље, заједно са члановима Студентског парламента, укључујући и студенте.

Заједнички циљеви ових младих људи су остваривања права и заштите интереса студената. Да је то тако, потврђују изузетне активности Студентског парламента, основаног у фебруару 2012.године, који настоји да искористи сваку праву прилику за квалитетну промоцију ове јединствене високошколске установе.

За сва Ваша питања и консултације доступни смо Вам сваког радног дана у канцеларији бр.11.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker