Научне активности наставника и сарадника факултета

Проф. др Драго Цвијановић: 5. Интернационална научна конференција „Економија интеграција“Универзитет у Тузли, Економски факултет из Тузле, организивао је 5. Интернационалну научну конференцију „Економија интеграција“ од 07. до 09.12.2017.године у Тузли, Босна и Херцеговина, у сарадњи са неколико факултета.
Било је присутно око 150 учесника на којој је проф. др Драго Цвијановић заједно са колегиницом из Института за Мултудисциплинарана истраживања, Универзитета у Београду имао рад  „MITIGATION SOCIO-ECONOMIC INEQUALITIES IN SERBIAN RURAL AREAS – ONE STEP CLOSER TO WELFARE ECONOMY “, који је презентован на овој конференцији.
Осим билатералних разговора, са колегама из Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, Велике Британије, Италије, Америке, Словеније, и Хрватске договорена је сарадња са факултетима из Тузле и Бихаћа.

Проф. др Смиљка Исаковић: Сајам туризма и сеоског туризма у КрагујевцуПроф. др Смиљка Исаковић одржала је 25.новембра 2017. предавање у Медија центру Шумадија Сајма у Крагујевцу, на стручној радионици са називом „Култура и туризам“ у оквиру организованих стручних садржаја на деветом међународном Сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, који се одржао под покровитељством Града Крагујевца од 24. до 26. новембра. Организатори ове манифестације су Градска туристичка организација „Крагујевац“ и „Шумадија сајам“.
O културном туризму на Сајму у Крагујевцу: преузимање

Доц. др Андреј Мићовић:XXVIII Светски конгрес Међународног удружења за туристичко право, Брисел, 2017.

У периоду од 8. до 10. новембра 2017. године, у Бриселу је одржан 28. Светски конгрес Међународног удружења за туристичко право (IFTTA), уз учешће академских представника, адвоката, судија, као и представника туристичко-угоститељских субјеката из Европе и света (Ирска, Шкотска, Немачка, Аустрија, Италија, Француска, Белгија, Шпанија, Израел, Србија, Мађарска, Малта, САД, Канада, Бразил, Аргентина, Мексико). Скуп је организован у сарадњи са Европским парламентом, Европским удружењем туристичких агената и организатора путовања као и адвокатском канцеларијом Dugardyn & Partners. Уводна сесија је одржана у згради Европског парламента, паралелно са заседањем Комитета за транспорт и туризам, чиме је омогућена размена информација о легислативним активностима које се на нивоу ЕУ спроводе или планирају у наредном периоду у области туризма. У оквиру уводне сесије, доц. др Андреј Мићовић је имао излагање на тему Serbian Package Travel Rules Between the New Package Travel Directive and Draft Civil Code, указујући на проблеме у контексту паралелног регулисања уговора о организовању путовања у Закону о облигационим односима и Закону о заштити потрошача, и истичући потребу да се кроз доношење Српског грађанског законика имплементирају одредбе Директиве ЕУ 2015/2302 у домаћи правни систем и обезбеди јединственост у правном регулисању. Остале теме које су разматране на овогодишњем Скупу тичу се изазова, безбедносних претњи и природних катастрофа са којима се свет суочава, што се рефлектује на туризам, утицаја техничких иновација на туризам у области заштите корисника туристичких услуга, одговорности, приватности и заштите података, инсолвентности. Реч је о актуелним питањима о којима су ставове изнели теоретичари и практичари из целог света.
На овогодишњем Скупу, доц. др Андреј Мићовић је добио посебно признање у виду награде Gerald Heifetz за 2017. годину, установљене по једном од оснивача Међународног удружења за туристичко право, за посебан допринос развоју Туристичког права и остваривању основних циљева Удружења.

Проф.др Смиљка Исаковић: гостовање на РТС


Проф.др  Смиљка Исаковић гостовала је у среду, 8.новембра 2017. у емисији Првог програма Радио Београда Сусретања, у којој је говорила о културној политици и  културним навикама публике у Србији, поводом концерта који је одржала 4. новембра у свечаној сали Дома Војске, у оквиру 14. Међународног фестивала чембала „Чембало, жива уметност".  
Аутор и водитељ емисије Сусретања је музиколог и културолог др Александра Паладин.

Проф.др Смиљка Исаковић: 14. међународни фестивал „Чембало, жива уметност“Од 31. октобра до 9. новембра 2017. у различитим београдским салама, на различитим инструментима, наступили су  домаћи чембалисти, као и гости из Аустрије, Италије, Хрватске и Сједињених Америчких Држава.
Проф.др  Смиљка Исаковић одржала је у оквиру Фестивала концерт 4.11. у свечаној сали Дома Војске, са програмом композиција домаћих савремених аутора, уз сарадњу композитора и гитаристе Драгомира Миленковића и перкусионисте Андрије Сагића.  У програму се нашао Српски духовни календар и песма из Призрена Недо Недо бела Недо Вере Миланковић, Марш на Дрину (Марш Остинато)Мирослава Мише Савића, Изгубљени прстен цара Константина Драгомира Миленковића, Изгубљено благо Николе Старчевића, као и Ластари за чембало посвећени Смиљки Исаковић  Мирољуба Аранђеловића Расинског.

Проф. др Драго Цвијановић: "CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS INTHE 21ST CENTURY »ISCTBL 2017«", Gevgelija, MacedoniaUniversity  “Goce Delcev”, Štip, Faculty of Tourism and Business Logistics, Đevđelija; у сарадњи са:

  • “St. Kliment Ohridski” University, Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid,
  • Универзитетом у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи,

Организовао је:
First International Scientific Conference
CHALLENGES OF TOURISM AND BUSINESS LOGISTICS INTHE 21ST CENTURY »ISCTBL 2017«
Gevgelija, Macedonia, October 24-25, 2017.
Било је присутно око 50 учесника на којој је декан Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи проф. др Драго Цвијановић заједно са колегама Високе струковне школе из Новог Сада (Тамара Гајић и Александра Вујко) презентовао рад  „Evaluation of western Serbia rural tourism development “.
Осим билатералних разговора, са колегама из Србије, Пољске, Латвије, Турске и Македоније, договорена је сарадња са факултетима из Ђевђелије и Охрида на принципу реципротета о посетама запослених.
Проф. др Драго Цвијановић је био гост и ректора Универзитета „Гоце Делчев“ из Штипа, где је после срдачног разговора закључено да наша два Универзитета потпишу уговоре о пословно-техничкој сарадњи.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker