Акредитован студијски програм Гастрономски менаџмент на основним академским студијама

Штампа


Уверење о акредитацији студијског програма Гастрономски менаџмент

Списак предмета студијског програма Гастрономски менаџмент

Основне академске студије Гастрономски менаџмент, трају четири године и имају 240 ЕСПБ бодова.  Студијски програм је настао као одговор на савремене светске трендове у области гастрономије и глобализације проблема исхране, што за резултат има увођење бројних здравствено-безбедносних, технолошких, нутриционистичких и других стандарда, а ради развоја гастрономије као значајног сегмента туристичке делатности.

Значај овог студијског програма је у пружању могућности студентима да стекну широк спектар најсавременијих теоријских сазнања и практичних вештина, релевантних за успешно управљање и руковођење хотелско-туристичким и угоститељским објектима.

Поред креирања и стварања образовних профила који су тражени на тржишту рада, што подразумева њихово брзо запошљавање, сврха овог студијског програма јесте и оспособљавање студената за наставак студија на мастер и докторским студијама из области гастрономскиг менаџмента.

Сврха реализације студијског програма Гастрономски менаџмент је:   

Циљеви студијског програма Гастрономски менаџмент су да студентима омогуће:

Овако конципиран студијски програм пружа студентима могућност избора различитих видова запослења. Такође, завршетком основних академских студија, студент стиче квалитетна знања и могућност да се може определити за наставак свог стручног и научног усавршавања кроз студијске програме другог циклуса.

Компетенције дипломираних студената на студијском програму Гастрономски менаџмент омогућавају обављање широког спектра пословних активности у хотелско-туристичким објектима, угоститељским објектима, бањско-климатским лечилиштима, специјалним болницама, wellness и spa центрима у земљи и иностранству.

На студијском програму ''ГАСТРОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ'' 20 студената се финансирају из буџета, од укупно 50 студената.