Часопис „Менаџмент у хотелијерству и туризму“

Штампа


Поштовани аутори, колеге и читаоци са великим задовољством Вас обавештавамо да је публикован нови број научног часописа „Менаџмент у хотелијерству и туризму“, Год. 5(2) 2017. У циљу праћења савремених трендова развоја, часопис ће почев од првог броја 2018. године бити публикован искључиво на енглеском језику. Молимо потенцијалне ауторе да рукописе убудуће достављају на енглеском језику у складу са новим Упутством за ауторе.

Редакција часописа