Студенти докторских студија Факултета за хотелијертсво и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевца, бране семинарске радове на предмету Маркетинг одрживог развоја

Штампа

 

ФОТО:

IMG_6820.JPG IMG_6823.JPG IMG_6824.JPG

IMG_6825.JPG IMG_6826.JPG IMG_6827.JPG

IMG_6831.JPG IMG_6832.JPG IMG_6835.JPG

IMG_6839.JPG IMG_6841.JPG IMG_6842.JPG

IMG_6843.JPG IMG_6844.JPG IMG_6848.JPG

IMG_6852.JPG IMG_6856.JPG IMG_6860.JPG

IMG_6861.JPG IMG_6862.JPG IMG_6863.JPG

IMG_6872.JPG IMG_6873.JPG IMG_6875.JPG

IMG_6876.JPG IMG_6883.JPG IMG_6884.JPG

IMG_6885.JPG IMG_6886.JPG IMG_6887.JPG

IMG_6900.JPG